<div align="center"> <h1>Klub Znakarzy Tras Turystycznych</h1> <h3>strona z trasami rowerowymi w woj. śląskim i opolskim</h3> <p>trasy rowerowe, znakowanie, szlak rowerowy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://kztt.org.pl" rel="nofollow">http://kztt.org.pl</a></p> </div>